İLÇE ETİK KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
GÖREVİ           ADI SOYADI                      GÖREVİ/UNVANI                                  İLETİŞİM 
 
BAŞKAN           Engin YALÇIN                                  Kaymakam                                   616 10 48
 
ÜYE                 Sıraç DOĞAN                               İlçe Yazı İşleri Müdürü                         616 10 03
 
ÜYE                  Talat TOY                                   İlçe Milli Eğitim Müdürlü                       616 10 03
 
ÜYE                 Cihan BAYBAS                            İlçe Malmüdürü V.                                616 10 03